POLITYKA ZBIERANIA DANYCH MODERN SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Modern sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wróblewskiego 70/72, 93-566 Łódź, posiadającą REGON: 101535906 oraz NIP: 7292702823. (dalej: „ Modern sp. z o.o.”). 

 1. Pliki cookies. 

Plik cookie (tzw. „ciasteczka”) to niewielki plik tekstowy wysyłany przez serwis internetowy po wywołaniu adresu strony internetowej w przeglądarce. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), używanego do przeglądania Stron internetowych przez osobę wprowadzającą adres strony internetowej w przeglądarce (dalej: „Użytkownika”). Pliki cookies zawierają niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania Stron internetowych i umożliwiają zapamiętanie preferencji Użytkownika, personalizowanie Stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści i dopasowania reklam. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę internetową, poprzez interakcję z którą zostały utworzone. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Modern sp. z o.o. 

 1. Rodzaje plików cookies używanych przez Modern sp. z o.o. 

Modern sp. z o.o. stosuje na stronach internetowych dwa rodzaje plików cookies:  

 1. pliki cookies „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 
 1. pliki cookies „stałe” (persistent cookies) – pliki „stałe”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Ten rodzaj plików zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa. 

Modern sp. z o.o. informuje, iż strony internetowe nie zbierają w sposób automatyczny jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

 

 

 1. Cel używania plików cookies. 

Pliki cookies używane są na stronach internetowych w celu mierzenia aktywności Użytkowników oraz dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, poprzez identyfikację urządzenia końcowego, w celu prawidłowego wyświetlenia treści strony internetowej. Modern sp. z o.o. stosuje również pliki cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania stron internetowych, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji. Pliki cookies umożliwiają również Modern sp. z o.o. zbadanie preferencji Użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Na stronach internetowych mogą być wykorzystywane pliki cookies pełniące następujące funkcje: 

 1. pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Stron internetowych, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania Użytkownika; 
 1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Stron internetowych; 
 1. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Stron internetowych; 
 1. pliki cookies, umożliwiające automatyczne zastosowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, (np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.) podczas następnego korzystania ze Strony internetowej; 
 1. pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

Modern sp. z o.o. informuje, iż pliki cookies nie będą wykorzystywane w celu nawiązywania kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. 

 1. Serwisy zewnętrzne. 

Serwisy zewnętrzne, do których może odsyłać strona internetowa, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika, jak na przykład – w serwisie YouTube.com – dokumentujące preferencje oraz liczbę kliknięć Użytkownika (polityka prywatności YouTube.com jest dostępna pod następującym adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/) 

 1. Zgoda użytkownika na wykorzystanie plików cookies. 

Modern sp. z o.o. informuje iż oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari itp.) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w sposób pozwalający na blokowanie automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Modern sp. z o.o. kontrahentów.